Hlavní cíle

 

Efektivnější využívání zdrojů, přechod k oběhovému hospodářství

Zaměření

Přeměna prostředí s cílem efektivněji využívat zdroje a usnadnit přechod k oběhovému hospodářství. V konečném důsledku tyto aktivity přispějí k předcházení vzniku odpadů a zvýšení míry opětovného (materiálového i energetického) využití průmyslového i komunálního odpadu v regionu s využitím dalších finančních zdrojů (návazná realizace navržených řešení v rámci OPŽP).

Typy příjemců

Kraj; organizace zřizované nebo zakládané krajem; obce; svazky obcí; organizace zřizované nebo zakládané obcemi; podnikatelské subjekty; nestátní neziskové organizace.

Oblasti intervencí

V rámci tohoto specifického cíle budou podporovány zejména následující aktivity:

  • Podpora výzkumu, vývoje a zavádění inovativních technologií směřujících k rozvoji cirkulární ekonomiky.
  • Získávání a rozvoj znalostí v dané oblasti a zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe.
  • Podpora obcí při přechodu na funkční oběhové hospodářství ve formě přípravných studií, analýz stavu a návrhu komplexních nových řešení.
  • Projekty pro předcházení vzniku odpadů – testování v rámci komunit ve spolupráci s výzkumnými organizacemi, ověřování nových řešení, přenos dobré praxe ze zahraničí apod.
  • Vzdělávací a školící aktivity související s efektivnějším využíváním zdrojů a přechodem na oběhové hospodářství.
  • Investice do fixního kapitálu nebo nehmotných aktiv podniků za účelem výroby zboží nebo poskytování služeb v oblasti cirkulárních řešení.
Efektivnější využívání zdrojů, přechod k oběhovému hospodářství

Mám zájem o bližší informace:❬   Zpět

 

asistenční centrumTento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Hospodářská komoraPartnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz