Hlavní cíle

 

Rozvoj znalostí, technologií, systémů a infrastruktur pro čistou energii

Zaměření

Cílem intervencí je zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie, zavádět opatření v oblasti energetické účinnosti a integrace nových a stávajících zdrojů energie, a to jak ve veřejném, tak podnikatelském sektoru na území Ústeckého kraje. V rámci tohoto specifického cíle budou podporovány zejména komplexní a pilotní projekty s důrazem na inovaci a spolupráci firemního sektoru, výzkumných organizací a institucí veřejného sektoru. Díky této spolupráci bude docházet k tvorbě nových pracovních míst schopných integrovat část zaměstnanců z utlumovaných odvětví souvisejících s těžbou a využitím hnědého uhlí.

Typy příjemců

Kraj; organizace zřizované nebo zakládané krajem; obce; organizace zřizované nebo zakládané obcemi; státní podniky; podnikatelské subjekty; Správa železnic s.o.

Oblasti intervencí

Předpokládá se podpora zejména následujících aktivit:

  • Výzkum, vývoj a realizace nových zdrojů obnovitelné energie vedoucí ke snižování emisí a vytváření nových pracovních míst.
  • Investice do integrace nových a stávajících zdrojů s cílem snížit dopady energetické transformace.
  • Projekty zvyšující energetickou účinnost a bezpečnost.
  • Projekty transformace zdrojů pro systémy zásobování teplem (CZT) s prioritním využitím obnovitelných zdrojů energie a integrovaného přístupu.
  • Aktivity rozvíjející spolupráce aplikační sféry se středními školami, vysokými školami a výzkumnými organizacemi zaměřená na posílení regionálního vodíkového know-how a rozvoj dalších inovativních zdrojů energie vč. jejího skladování.
  • Podpora vytvoření hodnotového řetězce využití lithia a výroby bateriových článků pro rozvoj bezemisní ekonomiky na území ČR.
Rozvoj znalostí, technologií, systémů a infrastruktur pro čistou energii

Mám zájem o bližší informace:❬   Zpět

 

asistenční centrumTento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Hospodářská komoraPartnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz