Hlavní cíle

 

Stabilizace a rozvoj klíčových odvětví pro transformaci ekonomiky

Zaměření

Modernizace a rozvoj klíčových odvětví regionu a usnadnění jejich adaptace na podmínky a prostředí nízkoemisní ekonomiky. Podporována bude široká škála opatření (včetně produktivních investic) vycházejících z konkrétních identifikovaných potřeb podniků s pozitivními dopady na zaměstnanost a další socioekonomické benefity.

Hlavní cílové skupiny

Velké podniky; podniky (zejména MSP) navázané v odběratelsko-dodavatelských řetězcích; zaměstnanci v podnicích.

Oblasti intervencí

Podporovány budou následující aktivity:

  • Podporovaná opatření mohou zahrnovat (jednotlivě i v kombinaci) zejména:
  • Investice do fixního kapitálu nebo nehmotných aktiv podniků za účelem výroby zboží nebo poskytování služeb.
  • Zavádění a rozšiřování digitálních a dalších pokročilých inovačních technologií v podnicích včetně investiční podpory pro nasazování digitálních řešení.
  • Modernizace podnikatelské infrastruktury vč. revitalizace brownfieldů.
  • Opatření v oblasti transformace energetiky, energetické účinnosti vč. systémů akumulace energie.
  • Opatření v rámci rozvoje vodíkové ekonomiky.
  • Opatření v oblasti oběhového hospodářství.
  • Opatření v rámci resocializace území po těžbě - využití území pro nové aktivity
Stabilizace a rozvoj klíčových odvětví pro transformaci ekonomiky

Mám zájem o bližší informace:❬   Zpět

 

asistenční centrumTento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Hospodářská komoraPartnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz