Hlavní cíle

 

Vyšší využití a transformace potenciálu průmyslového dědictví regionu

Zaměření

Cílem podporovaných opatření je zachování hodnot průmyslového dědictví v Ústeckém kraji, změna přístupu k ochraně a prezentaci průmyslového dědictví a zvýšení zájmu o historii a průmyslové dědictví. Důraz bude kladen zejména na dědictví a památky spojené s hornickou činností; konkrétně se může jednat například o propojení na zapsanou památku světového dědictví UNESCO „Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří“.

Typy příjemců

Vlastníci památek; kraj a jím zřizované a zakládané organizace; obce a jimi zřizované a zakládané organizace; svazky obcí; spolky; vysoké školy; podnikatelské subjekty.

Oblasti intervencí

Podporovány budou následující aktivity:

  • Revitalizace technických (průmyslových) památek a jejich zázemí a jejich zpřístupnění veřejnosti včetně navazujících služeb
  • Budování a revitalizace doprovodné infrastruktury (např. odpočívadla, parkoviště, sociální zařízení, návštěvnická centra apod.).
  • Budování a revitalizace naučných stezek, cyklostezek a cyklotras.
  • Digitalizace průmyslového dědictví.
  • Rozvoj kvalitní propagace služeb a osvěty, prezentace kraje za využití nejmodernějších nástrojů včetně digitalizace průmyslového dědictví.
Vyšší využití a transformace potenciálu průmyslového dědictví  regionu

Mám zájem o bližší informace:❬   Zpět

 

asistenční centrumTento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Hospodářská komoraPartnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz