Hlavní cíle

 

Vyšší využití digitalizace pro efektivní a srozumitelné veřejné služby občanům

Zaměření

Cílem je dosáhnout vysoké kvality služeb veřejné správy koordinovaným propojením a sdílením informací a dat a vytvoření jednoduchých a srozumitelných služeb pro občany na principu SMART CITIES/REGIONS. Intervence se zaměří na další posílení výkonnosti orgánů veřejné správy na území regionu prostřednictvím rozvoje a využití digitálních technologií.

Typy příjemců

Kraj; organizace zřizované nebo zakládané krajem; obce; organizace zřizované nebo zakládané obcemi; svazky obcí.

Oblasti intervencí

V rámci tohoto specifického cíle budou podporovány zejména následující aktivity:

  • Budování a modernizace datových center.
  • Vytvoření jednotné digitální datové platformy pro území ÚK.
  • Ochrana informačních a komunikačních technologií veřejné správy.
  • Vzdělávání a osvěta v oblasti digitalizace včetně kyberbezpečnosti.
  • Tvorba tzv. digital twins s cílem dalšího zefektivňování služeb.
  • Zavádění smart řešení včetně pilotního ověřování.
  • Budování a rozvoj infrastruktury pro pilotní a experimentální projekty v ÚK včetně využití ploch, areálů a infrastruktur pro testování nových řešení v reálných podmínkách (test-beds, living labs apod.)
Vyšší využití digitalizace pro efektivní a srozumitelné veřejné služby  občanům

Mám zájem o bližší informace:❬   Zpět

 

asistenční centrumTento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Hospodářská komoraPartnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz