Hlavní cíle

 

Zvýšení sociální soudržnosti a komunitní rozvoj v obcích

Zaměření

Cílem intervencí je zvyšování tolerance obyvatel regionu, snižování deprivace obyvatel jak v oblasti zadlužení, bydlení, tak v oblasti péče, zvýšení zaměstnanosti, rekvalifikace a vznik komunitních zaměstnaneckých projektů; zvýšení dobrovolnické činnosti v regionu a větší zapojení obyvatel do věcí veřejných; zjištění skutečných potřeb zaměstnanců restrukturalizovaných odvětví a jejich osobních preferencí v dalším osobnostním a profesním rozvoji (tedy dobré nastavení rekvalifikačních kurzů a poradenství); získání stability v kvalitním bydlení; další vzdělávání obyvatel deprimovaných čtvrtí a zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce; efektivní spolupracující síť aktérů, která bude umět dostatečně reagovat a řešit problémy spojené s restrukturalizací průmyslu a sociální integrace obyvatel.

Typy příjemců

Kraj; organizace zřizované nebo zakládané krajem; obce; organizace zřizované nebo zakládané obcemi; nestátní neziskové organizace; místní akční skupiny.

Oblasti intervencí

V rámci tohoto specifického cíle budou podporovány zejména následující aktivity:

  • Služby komunitního charakteru (komunitní centra, odlehčovací služby, dobrovolnické programy, podpora programů pro pečující včetně rekvalifikací, vznik sousedských rohů, chráněné bydlení atd.).
  • Metody case managementu (spolupráce pracovníků z různých odvětví při podchycení problémů při jejich zárodku).
  • Posílení kapacit sítě bezplatných dluhových poraden a odborného sociálního poradenství.
  • Posílení prevence ztráty bydlení (sociální a právní poradenství – kontaktní místa).
  • Podpora vytváření nových kapacit pro bydlení.
  • Komunitní plánování ve spolupráci s obyvateli, obcí a odborníky (urbanisty, architekty, sociology) a zavádění tzv. koordinátorů pro konkrétní čtvrtě / městské části / sídliště (neighbourhood coordinator).
  • Sociologický výzkum zaměstnanců z restrukturalizovaných průmyslových odvětví na téma dovedností, potřeb a osobních preferencí rozvoje (prvotní pilíř pro nastavení typu rekvalifikací a poradenství).
  • Efektivní a flexibilní spolupráce klíčových aktérů poskytující pomoc, poradenství a informace (regionální podpůrná síť).
Zvýšení sociální soudržnosti a komunitní rozvoj v obcích

Mám zájem o bližší informace:❬   Zpět

 

asistenční centrumTento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Hospodářská komoraPartnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz